Aanmeldingsformulier

Bovengenoemde wil lid worden van Zwangerfit Leiden.

Bij ongeval waarschuwen:


U kunt een keuze maken uit de volgende abonnementen:
Abonnementsgeld wordt uitsluitend geaccepteerd middels automatische incasso. Hiervoor dient u de Bijgevoegde machtiging volledig in te vullen en te ondertekenen. Geïnteresseerden jonger dan 18 jaar worden toegelaten na overleg met Zwangerfit Leiden en na goedkeuring en ondertekening van ouders of verzorger. Bij ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Zwangerfit Leiden zoals te lezen op www.zwangerfitleiden.nl Wij hanteren 1 maand opzegtermijn. Minimale contractduur 3 maanden, tenzij anders vermeld.