Algemene voorwaarden

de 'kleine' lettertjes

 1. Inschrijven

1.1 Inschrijven voor deelname aan een cursus ZwangerFit® kan via info@zwangerfitleiden.nl of via de website www.zwangerfitleiden.nl.

Schrijft u zich in via de email, dan ontvangt u dan een inschrijfformulier. Schrijft u zich in via de website, dan hoeft u niet nog eens apart een inschrijfformulier in te vullen.

1.2 Men start altijd direct met de cursus.

1.3 Met het versturen van het ingevulde inschrijfformulier, geeft de afzender zich op voor deelname aan de cursus ZwangerFit®.

1.4 De inschrijvingen worden door ZwangerfitLeiden geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de cursus ZwangerFit is bereikt.

1.5 U ontvangt na inschrijving een telefonische of schriftelijke bevestiging van uw aanmelding door de desbetreffende therapeut of trainer die de basiscursus ZwangerFit® begeleidt.

1.6 De factuur, locatiegegevens en eventuele verdere informatie ontvangt u voor aanvang van de basiscursus ZwangerFit®.

 1. Afmelden, annulering en administratiekosten

2.1 Bij verhindering dient u zich af te melden bij de fysiotherapeut of trainer die uw groep begeleidt.

2.2 Na aanmelding is er een bedenktermijn van 7 kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan ZwangerfitLeiden

2.3 Bij annulering voor de basis lessen ZwangerFit® is de volgende regeling van toepassing;

 • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 • Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
 • Gemiste lessen kunnen binnen een week op de andere locatie worden ingehaald.
 • Heeft u een les gemist, overleg dit dan met de fysiotherapeut die uw groep begeleidt.
 1. Annulering en wijzigingen cursus door ZwangerfitLeiden

ZwangerfitLeiden is gerechtigd cursusdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 De inschrijving is definitief na bevestiging door ZwangerfitLeiden.

4.2 Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les middels automatische incasso, overboeking en of betalen van de ontvangen factuur.

 1. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

 1. Declareren kosten bij ziektekostenverzekering

Indien gewenst ontvangt de cursist na inning van de automatische incasso een factuur als bewijs van deelname. Met deze factuur kan de cursist, afhankelijk van de zorgverzekeraar en afgesloten polis, bij de ziektekostenverzekering de kosten declareren.

 1. Aansprakelijkheid

ZwangerfitLeiden is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is tijdens of verband houdt met deelname aan de cursus ZwangerFit® van ZwangerfitLeiden.

 1. Klachten

ZwangerfitLeiden streeft ernaar de basiscursus ZwangerFit® naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over de gevolgde groepscursus of organisatie. Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar ons e-mail adres: info@zwangerfitleiden met in de e-mail vermeld:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • De titel en de datum van de cursus waarover u een klacht heeft.
 • Beschrijving van de klacht.

Binnen twee weken na ontvangst van een klacht, ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen vier weken na ontvangst. In het geval dat de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost, is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij.

 1. Persoonsgegevens

ZwangerfitLeiden zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor ons klanten administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, deelnemerslijst, de routebrief en cursusinformatie. ZwangerfitLeiden zal zich verder houden aan het privacy reglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens